Wednesday, June 2, 2010

Day and Night

Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis on selle kettakujulise prossiga pikemad lood... Nimelt mängisin, nagu teeksin tootearendust. Alustasin prossi suurusest, kõige rohkem on minult soovitud 3-4cm läbimõõduga prosse. Samuti on see hea suurus, piisavalt väike, et kaal ei lähe liiga suureks ning pinda on parajalt, et seda oleks hea kujundada ning kandmisel paistab silma ka. Nende kettakujuliste prosside suurus on 3,5cm.
Tegin teadlikult mitu versiooni ning püüdsin leida lihtsaima, ilusaima, aja- ja materjalisäästlikuima variandi. Kõige esimesed versioonid olid keskelt teistsugused (üks keskel ja 7 ümber, kõik väiksed kivikesed) ning neile olid kinnitatud päris mitu ripatsit. Toetudes inimeste arvamustele selgus, et need polnud tegelikult üldse vajalikud. Kompositsiooni poolest läks kõik paika, kui panin keskmiseks kiviks suurema ja selle ümber 10 väikest kivikest (pedant minus hõõrus rõõmuga käsi, nähes, et ilus ja ümmargune arv nagu 10 sai siin korduvaks).
Kollane, sinine ja must olid siis need, millel proovisin töökäiku harjutada, lihvida. Pärast neid tuli veel prossikatsetusi, millel proovisin värvidega mängida, aga need ootavad õigeid prossitaguseid.

Eks see oli rohkem nagu mäng, aga päris põnev oli :)
Photobucket Photobucket

Frankly there is a quite long story with that circle brooch... I tried to play product development. I started with the size because mostly clients request/buy brooches that are 3-4cm in diameter. It's a good size because it's small enough to keep the weight in control and big enough to play when designing and also it's big enough to stand out when it's in use. These circle brooches are 3,5cm in diameter.
I made several versions of this brooch and tried to find the best, prettiest, easiest, time- and material-saving way. At the beginning the center of the brooch was different (7 around one, all tiny rhinestones) and there were many dangles attach. But as I asked around it turned out that dangles were absolutely unnecessary. Also the whole desing started to work when I put 10 little stones around bigger one in the center (I felt joy seeing that pretty round number as 10 is, got represented here many ways).
Yellow, blue and black brooch were the ones I practiced the making process. After these I made attempts to play more with colors, but I'll show you these when they're finished.

Well, it was just a game, but still quite interesting one :)

No comments: