Saturday, February 28, 2015

Saphiret Rhinestone Brooch

Lot of small brooches, measuring a bit over 3cm. Design is same but colors differ.

When I received these Saphiret glass drops then, well... to say I was happy is understatement no doubt. I was quite out of my mind, actually. Planning these into jewelry needed to wait a bit because emotions didn't let me.

So these brooches are quite small and could be worn together with other brooches. As I understand that wearing many brooches together at the same time is quite popular. You could use these as pendants also, because I added a ring that allows these brooches be hang on a ribbon or chain.handmade vintage style rhinestone jewelry from Estonia mdmButiik
Materials: Saphiret teardrop cabochons; Swarovski rhinestones in different colors 
(Light Smoked Topaz, Ceilon Topaz, Pacific Opal, Blue Opal), Czech glass pearls

handmade jewelry rhinestone jewellery homemade designer bridal jewelry
Lot of three brooches in colors of Saphiret, Turmaline Green and Sapphire-Ruby


Väikesed prossid, mõõtudelt ainult pisut üle 3cm. Disain on sama, värvilahendused erinevad.

Kui sain need Saphiret klaasist tilgad, siis, noh... märkida, et olin rõõmus, on kolossaalselt pehmelt öeldud. Ma olin ikka päris arust ära, rõõmust. Plaane hakkasin mõne aja pärast tegema, sest emotsioonid lihtsalt ei lasknud.
Nii et, need prossid ise on suht väikesed, neid saaks kanda koos teiste prossidega. Olen aru saanud, et mitu prossi korraga kanda on mujal maailmas populaarne. Iseenesest saaks neid prosse kanda kaelas kui ripatseid, sest lisasin neile rõnga, millega saab neid lindi või keti otsa riputada.

Friday, February 27, 2015

Work in Progress

So I'm planning to use these Saphiret glass tear drops in a piece of jewellery. Although I think this glass goes better with golden or silvery metal I am planning to use these drops with my traditional coppery components. Since I recently "mixed colors" with crystal glass rhinestones I'll decided to do the same here.

I went through my rhinestone stash and made my choice. All rhinestones are made by Swarovski in different times, somewhere between the 1950-2000 year. As you can see the packages are also different since the company changes these in every once in a while. Colors are: Smoked Topaz Light, Ceylon Topaz, Pacific Opal and rare Blue Opal.

vintage jewelry jewellery supplies
Saphiret tear drop cabochons, glass pearls and Swarovski rhinestones


Nii, et need Saphiret klaasist tilgad on plaanis kasutada ühes ehtes. Hoolimata sellest, et mulle tundub see klaas sobivat rohkem hõbeda või kuldse metalliga, plaanin kasutada neid oma traditsiooniliste vasksete metall-komponentidega. Kuna ma just hiljuti "segasin värve" kasutades kristallklaasist ehtekivisid, siis proovin seda teha ka siin.

Käisin läbi oma ehtekivide varud nii ja naapidi ning tegin valiku. Kõik on Swarovski ehtekivid, kuid vanus on neil väga erinev, jäädes aastate 1950-2000 vahele. Nagu näha, siis on ka kivide pakendid väga erinevad. Värvidest valisin välja: Smoked Topaz Light, Ceylon Topaz, Pacific Opal ja haruldane Blue Opal.

Thursday, February 26, 2015

Mixing Colors with Rhinestones

As it can be seen in time that the most used color in my jewellery is crystal clear or the colorless rhinestones. I've used 3 packages of the 3mm ones alone (every packages have about 1440 pieces).

Fortunately I was in mood to use other colors lately and even more to "mix" them. Here are three brooches, one brooch is as black as it can be, but others... In grey brooch I mixed: Siam, Morion, Light Sapphire Satin, (Preciosa) Crystal Sahara and Violet.
And in pearl brooch I mixed: Topaz, Light Peach, Violet, Light Rose and Light Amethyst AB.

I must say "mixing colors" needed bigger planning than usual but was loads of fun :)

Art Nouveau Art Deco Mad Men Downton Abbey Vintage Antique rhinestone jewellery jewelry
Three brooches in similar Art Deco design

wedding bridal jewelry sash brooch Art Deco mdmButiik
Pearl and pink brooch

Art Deco Brooch Vintage style jewelry baguette crystals Swarovski Preciosa rhinestones
Grey colored brooch

Praktika on näidanud, et kõige rohkem kasutan ma oma ehetes kristallivärvi ehk siis ilma värvita ehtekive. Ainuüksi neid 3mm kive on juba läinud kolm pakki (igas pakis on umbes 1440 tükki).

Õnneks oli mul hiljuti isu kasutada ka teisi värve ning värve lausa "segada". Siin on kolm prossi, millest üks on küll nii musta värvi kui võimalik, aga teised... Hallis prossis segasin kokku: Siam, Morion, Light Sapphire Satin, (Preciosa) Crystal Sahara ja Violet.
Pärlitega prossis segasin kokku: Topaz, Light Peach, Violet, Light Rose ja Light Amethyst AB.

Peab mainima, et "värvide segamine" nõudis suuremat planeerimist kuid oli päris vahva :)

Tuesday, February 24, 2015

Saphiret Drops

Drops of Saphiret glass. These are probably the newer version, Saphirine. They have gold foiling. Aren't they pretty?!

saphirette saphirin
These Saphiret glass drops measure only 13x8mm


Saphiret klaasist tilgad. Need peaks olema uuemat sorti, nn Saphirine klaas. Neil on kuldne fooliumkiht. Kas pole nummid?!

Monday, February 23, 2015

Ambrotype Photograph Case

An interesting find from history of photography. I got this box with glass and frame (preserver), but photo itself was already "removed". It's a bit sad that there's no photo but the box looks really nice. It is a (wooden)box covered with leather and beautifully painted with gold. Box has a hook closure and one side has velvet pad with pattern, other for the photo.
I guess it might have been an ambrotype photo (before 1860s), for it seems the glass has been "cleaned" and there is still a bit of dark gray in the corner of the glass. If it was a daguerreotype then there would have been a mat between the glass and silver-coated copper plate. Ambrotype would have photo transferred on the back side of the glass and the mat placed over the glass. And if it were a newer photo type it wouldn't have this kind of case. These cases were meant to protect the photo for glass that was used is fragile. But I'm no expert. I suppose I can keep on guessing...
But it's still quite interesting. I put a patterned paper under the glass for it was a bit sad looking when empty. I purchased it in hope of using it as background when photographing jewelry.

History of PhotograpyÜks huvitav leid fotograafia ajaloost. Sain karbi koos klaasi ja raamiga, kuid pilt oli juba klaasilt "eemaldatud". Natuke kahju, et fotost endast pole jälgegi järele jäänud, kuid karp on ilusti säilinud. Tegu on nahkse kattega (puu)karbiga, millel kuldsed joonistatud kaunistused. Karbil on haak-kinnis ning ühel pool on mustriga sametist padjake, teisel pool foto koht.
Ma arvan, et tegu oli nn ambrotüüpi fotoga (enne 1860), sest tundub, et klaasi on "puhastatud" ja ühes nurgas näha midagi tumehalli. Kui tegu oleks daguerreotüübiga, siis oli klaasi ja hõbetatud vaskplaadi (millele kanti foto) vahel selline paspartuu-moodi asi, ambrotüüp-foto oli aga klaasile kantud ja paspartuu oli klaasi peal. Ja kui tegu oleks uuema fototüübiga, siis poleks tal sellist karpi. Selline karp oli mõeldud kaasaskantava foto kaitsmiseks, et klaas ei saaks kahjustatud. Spetsialist ma ei ole. Paistab, et selle karbi puhul saan vaid oletada...
Aga põnev igal juhul. Ma panin klaasi alla ühe mustrilise lehe, sest tühi klaas oli kuidagi kõle. Ma ostsin selle, et kasutada ehete pildistamisel.

Sunday, February 22, 2015

Jewelry with a Message

These bracelets are inspired by the acrostic jewellery that was most popular in the Victorian times. Jewelry overall was very symbolic that time. Every flower and symbol was linked with some meaning but they also had hidden messages in precious stones. First letter of every stone spelled a word.
I played with glass rhinestones. I have quite a lot of them by now and here I've used Western Germany, Austria and Czechoslovakian glass rhinestones. Every color represents a stone, and first letter of every stone spells the word. Rhinestones and French antique white Prosser beads are on memory wire. These bangle bracelets will go both my Etsy and Dawanda shops.

stacking jewelry vintage acrostic amethyst aquamarine opal ruby emerald diamond crystal
These bracelets are perfect for layering and stacking

rhinestone jewelry beaded pearls
REGARD - ruby, emerald, garnet, aquamarine, ruby, diamond

rhinestone jewellery vintage style acrostic
ADORE - amethyst, diamond, opal, ruby, emerald

acrostic vintage style rhinestone crystal
DEAREST - diamond, emerald, amethyst, ruby, emerald, sapphire, topaz


Need käevõrud on inspireeritud ehetest, mis olid eriti populaarsed Viktooria ajastul. Nimelt olid ehted tollal väga tähenduslikud. Vähe sellest, et iga lill ja sümbol oli seotud mingi mõttega, peideti sõnumeid ka kalliskividesse. Iga kalliskivi nimetuse esimene täht andis kokku sõna.
Mina mängisin muidugi klaaskividega. Neid on mul kogunenud paras hulk ning kasutanud olen siin Lääne Saksamaa, Austria ja Tšehhoslovakkia klaaskive. Iga värv esindab vastavalt kalliskivi, mille ingliskeelne nimetus annab kokku sõna. Eelpainutatud traadile lükkisin veel läikega valged vanad Prosser helmed Prantsusmaalt. Käevõrud lähevad nii Etsy kui ka DaWanda poodi.

Saturday, February 21, 2015

Shades of Grey...

Jewellery in shades of grey - two long necklaces, hair comb and a brooch. When I started with this jewellery I had less grey beads-pearls-rhinestones than I do at this moment. It means that I'll continue with the grey ones besides all other jewellery.
Grey bridal accessories Hair brooch

rhinestone brooch beaded hair comb long flapper necklace


Hallides toonides ehted - kaks pikka kaelakeed, juukse kamm ja pross. Kui nende hallide ehetega alustasin, siis oli mul halli värvi helmeid-pärleid-kive vähem kui nüüd. See tähendab, et muude ehete kõrvalt tegelen hallidega edasi.

Friday, February 20, 2015

Antique Pocket Watch Stand

***

trinket box jewelry casket bijoux coffret

***

Sunday, February 15, 2015

White Prosser Beads from France

Here are old Prosser beads from France. In three different sizes. Color is milky white with gorgeous lustre finish.

Siin on vanad Prosser helmed Prantsusmaalt. Kolmes erinevas suuruses. Värviks on piimjas valge, millel ilus läikeviimistlus. 

Saturday, February 14, 2015

In Shades of Grey

When I received vintage grey glass pearls from France I knew I'll make some grey jewellery again. As previous time I added some other colors. Seems it's really easy to mix colors with grey. Here you'll see dark red, violet and also green. In selection of materials there are some really interesting vintage but also some new too. You'll find the brooch here and necklace here.

vintage style necklace shades of grey mdmbutiik
Long necklace with vintage grey glass pearls from France, 
Prosser beads, Czechoslovakia English cut beads, vintage Swarovski bicone beads, 
new Czech machine cut and pressed beads.
French antique Prosser beads Art Deco brooch in shades of grey
Set with long necklace and brooch with a cup of 
antique Prosser beads from France
Handmade brooch from Swarovski Preciosa crystal rhinestones Czechoslovakia beads French Prosser Trade beads handmade pearls
Brooch in shades of grey, materials include rare vintage Swarovski 
baguette stones (thin rectangle), vintage glass pearls, 
antique Prosser beads, and selection of Austrian and Czech crystals


Kui sain kätte halli värvi vintage klaaspärlid Prantsusmaalt, siis teadsin, et varsti teen jälle halli värviga ehteid. Ka seekord lisasin hulka erinevaid toone. Paistab, et neid hallile juurde lisada on üpris kerge. Nii on siin tumepunast, lillat ja rohelist. Materjalides on nii põnevat vintage kui ka uuemat kraami. Prossi leiate siit ja kaelakee siit.

White Prosser Beads from Czechoslovakia

I recently got addition to my bead collection! Both boxes have Redlhammer Brothers beads, made in 1918-1940 in Czechoslovakia. One box has opaque white Prosser beads, other milky ones.
vintage Prosser beadsSain hiljuti lisa oma helme-kollektsiooni! Mõlemad karbid sisaldavad Redlhammer Brothers firma helmeid, mis valmisid 1918-1940 aastatel Tšehhoslovakkias. Üks karp lumivalgeid ja üks karp piimjaid Prosser helmeid.

Friday, February 13, 2015

***

The blue-red jewellery is in Telliskivi Les Petites shop.
Romantic Jewellery Reenactment  Victorian


Need ehted jõudsid müügile Telliskivi Les Petitese poodi. 

Monday, February 9, 2015

Tiny Dwarf

Sample card with sewing glass stones, probably 100 years old, has beautiful illustration in one corner. Looks like a bluebird and a nest with three golden eggs. There's also a shield with crowned coat of arms picturing a dwarf with a lantern.


Õmmeldavate klaaskivide näidiskaart, millel vanust julgelt 100 aasta ringis, on kaunistatud ühest nurgast. Paistab nagu sinilind koos pesaga, milles kolm kuldmuna. Veel on vapp, millel on omakorda krooniga vapp ja sellel on kujutatud laternaga päkapikk.

Friday, February 6, 2015

Blue & Red

Materials: red Swarovski Siam crystals (art. 4470 and 1100); vintage handmade rice glass pearls from Japan, Czech pearls and seed-beads; vintage blue nailhead beads from Czechoslovakia; old blue Prosser beads in two sizes made in Briare, France.

mdmButiik Estonia sinised ehted vintage jewellery
Art Nouveau jewelry jewellery necklace rhinestone
rhinestone jewelry jewllery pearl jewellery
vintage bead becklace French blue
blue jewelry jewellery vintage antique Art Nouveau
crystal studs rhinestone post earrings
blue jewellery bohemian jewelry antique French beads
Vintage style jewelry French bead mdmButiik vintage-stil armband
rhinestone cluster earrings mdmButiik ohrstecker boucles d oreilles
vintage jewelry Art Nouveau jewellery French antique bead collier halskette
ultramarine navy blue vintage costume jewely
broche bijoux vintage perles anciennes


Materjalid: Swarovski punased kristallid Siam (art. 4470 ja 1100); vintage käsitsivalmistatud piklikud pärlid Jaapanist, Tšehhi pärlid ja seemnehelmed; punased ümmargused Tšehhi klaashelmed; vintage sinised nailhead helmed Tšehhoslovakkiast; kahes suuruses vanad sinised Prosser helmed Briare tehasest Prantsusmaalt.

Wednesday, February 4, 2015

Almost Done

This clamper bracelet is the last on in its set. Still need to cover the frame with seed beads and add some beads to the filigree plates.
 


See klambriga käevõru on viimane oma suurest komplektist. Veel vaja raam katta seemnehelmestega ning lisada metallist plaatidele mõned helmed. 

Sunday, February 1, 2015

Tassel and Brooch

I've usually used ~5mm beads to make tassels so far (like in coral, pink and red necklaces). Since the blue beads I'm working on right now doesn't have that size I tried to use smaller sized beads instead. I really like the outcome - beaded strings drape nicely and swing with every movement. In this tassel there are two times more bead chains than the previous ones. These kind of tassels will go to the necklaces I'm planning to make and I also would like to make one in lariat style.
On second photo there is a finished brooch. Beautiful Swarovski crystal in the center in color Siam. Also the small rhinestones are Swarovski.

vintage nailhead beads Swrovski crystal rhinestone Siam 4470 antique Prosser beads Briare trade beads glass pearl rice Japan copper filigree

Siiani olen teinud selliseid ripatseid ~5mm helmestest (näiteks korallivärvi, roosas ja punastes kaelakeedes). Kuna nende siniste helmeste puhul, millega praegu töötan, sellist suurust polnud, siis proovisin kasutada väiksemaid. Tulemus on äge - helmeread drapeeruvad raskelt ja kiiguvad iga liigutuse peale kaasa. Helmekette on siin kaks korda rohkem kui varem. Sellised ripatsid lähevad kaelakeedesse ja plaan on teha üks nn. lasso-tüüpi kaelakee.
Alumisel pildil on ümmargune pross. Keskel on ilus Swarovski kristall Siam värvi. Ka väikesed punased kristallid on Swarovski ehtekivid.